© 2011 ESJA PINTORS. 8_1

Noves Tecnologies

Pintat de paviments tant interiors com exteriors. Disposem dels més innovadors aparells de mesura per comprovar les condicions del terra i saber si és el moment òptim per a pintar. Depenen del tipus de feina a realitzar i sempre seguint les indicacions  donades pels nostres assessors es poden utilitzar materials epoxis o poliuretans.