Aplicacions Especials

Estem preparats per l’aplicació de pintures i materials estables al foc que serveixen per a revestir bigues i pilars i així assolir les màximes garanties de seguretat que exigeixen les normatives de protecció contra el foc, amb certificats RF i EF.

També oferim assessorament sobre les diferents opcions que puguin sorgir sobre aquest
tema.