Noves Tecnologies

Pintat de paviments tant interiors com exteriors.

Disposem dels més innovadors aparells de mesura per comprovar les condicions del terra i saber si és el moment òptim per a pintar.

Depenen del tipus de feina a realitzar i sempre seguint les indicacions donades pels nostres assessors es poden utilitzar materials epoxis o poliuretans.