Restauració de Grans Superfícies

Decoracions artístiques interiors i exteriors de grans dimensions, estucs venecians a la calç, imitacions de marbre, imitacions de fusta, decoracions ornamentals amb filets d’or i plata, aplicacions de pa d’or, restauracions en esglésies i edificis antics d’interès cultural.