Tractament de Fustes Interiors i Exteriors

Utilitzem els materials més innovadors pel tractament de la fusta. Tints amb base dissolvent o els ecològics amb base a l’aigua. Lasurs a porus obert com a productes d’acabat que donen una alta resistència a les extremes condicions meteorològiques.

  • acabats vitrificats
  • brillants
  • satinats
  • mats